Elefant tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Många positiva betydelser är associerade med elefanten. Vanliga associationer med elefanten är långlivhet, tålamod, vishet, styrka, vänlighet, sexualitet, stillhet och beslutsamhet.

På grund av elefantens storlek är det många som associerar elefanten med styrka. Men även fast de är stora och starka är de snälla djur. Tålamod och mildhet är därför andra betydelser som förknippas med elefanten. Elefanten är nästan aldrig farliga om de själva inte är i någon fara.

Men de är också mycket intelligenta. Elefanter brukar nämligen kasta jord, växter och lemmar på elefanter som har dött. De brukar sedan ta upp benen av den döde med snabeln och ge vidare till andra familjemedlemmar. Många spekulerar därför om att detta kan vara en typ av dödsritual eller begravning.

  

Elefanter är även mycket lojala och beskyddande över sina egna familjemedlemmar och medlemmar i deras grupp. En del kanske tycker att det inte är ett sådant ovanligt drag hos djur i allmänhet. Men elefanter lever i ett ganska unikt socialt strukturerat liv med hierarki. Elefanthonorna brukar ofta blanda sig med andra flockar med upp till 400 elefanter för att uppfostra sin avkomma. Elefanthanarna brukar ofta vandra runt ensamma.

Elefant tatuering: Betydelse, Historia

Elefanten har varit ett betydelsefullt djur för forntida civilisationer som romarna, hinduerna och grekerna. Men även för de asiatiska och afrikanska kulturerna. Elefanten är nämligen världen största djur på land och blir upp till 3 meter i höjd och 4 ton i vikt.

Gansesha elefanten är nog den mest populära elefanttatueringen. Ganesha är en hinduisk gud som framställs som en människa med ett elefanthuvud och fyra armar. Ganesha elefanten är en viktig symbol för hinduerna även idag. Ganesha tatueringen representerar tur och renhet. Det finns en tro bland hinduerna att om man har ett rent hjärta och goda avsikter, kommer Ganesha att ta bort alla hinder som kommer i din väg.

I Indien och Tibet anser man att elefanten var med i skapelsen av jorden. Faktumet är att forntida skrifter nämner att elefanten håller upp hela universum. I forntida arkitekturer framställs dessutom elefanten som en pelare för en byggnad. Detta har ett symboliskt värde för elefantens stabila karaktär och balans i världen. Elefanter lever också relativt länge. På grund av detta trodde romarna att elefanten var en legendarisk varelse. De ansåg därför att elefanten var en symbol för långlivhet, odödlighet och harmoni med naturen.

Tatueringar av elefanter – Design

En bra sak med elefanttatueringar är att de kommer i flera designer och variationer. Den kan tillexempel framställas på ett realistiskt eller tecknat vis. Vissa tatueringar visar hela elefanten medan andra väljer endast huvudet eller snabeln. Man kan själv dessutom välja färg och mönster på sin tatuering. Allt från rosa elefanter till de originella gråa. Det är även vanligt med rosa elefanter, kanske på grund av influenser från ”Dumbo”.

  

Man kan även variera positioner och scenarion av sitt motiv. Några exempel är en cirkus elefant eller en elefant i cirkus kläder. Man kan även lägga till andra kläder och smycken, för en tatuering inspirerad av indisk och hinduisk kultur. Elefanten kan även framställas springandes, stående, sittande eller bärande på något.