Kors tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Tatueringar av kors är ofta associerade med kristendomen, men andra typer av kors förekommer även i andra religioner och bland vissa stammar och folkslag.

Kors tatuering – Historia

Historian av korset dateras långt tillbaka i tiden. Korset kan kännas igen runt hela världen som en religiös symbol. Men Långt innan korset var en religiös symbol representerade det dödsstraff som skedde genom korsfästning. Korset fanns tillexempel som en symbol bland de forntida grekiska, egyptiska kulturerna och bland Aztekerna. Inom den egyptiska kulturen finns en kors-liknande symbol som kallas Ankh. Den nedre delen är lik det latinska korset men den övre delen bildar en oval cirkel.

Kors tatuering – Betydelse

Korsets betydelse varierar en del beroende på ursprunget Även fast man kan tro att korset härstammar från Jesus tid förekommer korset mycket tidigare. Tillexempel det egyptiska ”ankhet” som kallas för ”nyckeln av livet” och representerar även oändligheten och fertilitet.

Det keltiska korset har den vanliga T-formade designen fast med förstorade ändar och keltiska knutar broderade? Inuti De keltiska knutarna symboliserar anknytningen/kopplingen mellan den spirituella och fysiska världen. Tillexempel kan korset symbolisera någon som inte längre finns kvar här på jorden, liv, död eller dedikationen till en religion.

  

Tatueringar av kors – Design

Det finns många sätt att designa ett kors, på grund av dess utspridda bakgrund. Genom att lägga till andra symboler och element tillsammans med korset kan betydelsen variera en hel del. Det klassiska latinska korset kan förekomma med Jesus rostaggar runt om eller med namn och årtal av någon som gått bort.