Sol tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Soltatueringar är väldigt populära eftersom att solen är en ikon. Nästan alla kulturer har gett solen en signifikant betydelse, både negativa och positiva.

Utan solen skulle det inte finnas något liv på jorden, men för mycket sol och allt liv förintas. Det kan vara en anledning till att människor genom alla tider har sett upp till solen och dyrkat den.

Sol tatuering: Betydelse

Det finns en hel del olika typer av soltatueringar. Ett exempel är tatueringar med en sol och måne. Den symboliska meningen kan variera beroende på bäraren, men det finns några universella accepterade betydelser. Att även om man är olika kan man vara tillsammans, sammansättning av två olika poler. Likt yin och yang och minus och plus.

  

I en del religioner symboliserar solen och månen tillsammans, liv, styrka, energi och återfödelse, kort sagt livet själv. Sol och månetatueringar är ofta sedda sida vid sida i en cirkel design men en halva av solen och den andra av månen.

En stigande sol tatuering kan innebära en ny start eller nytt liv. Den stigande solen är ofta associerad med maskulinitet och heliga krafter. Andra betydelser är vitalitet, kunskap, mod och energi.

En vanlig association med solen är ljus, många tror att solen ger dig ljus i den formen att den guidar dig genom mörka tider. Det kan bli en visuell påminnelse att man har klarat sig ur den mörka tiden och påbörjat en ljusare.

Sol tatuering: Historia

Forntida civilisationer använde sig av solen för att representera vitalitet och fruktbarhet.

Indianstammar ansåg att solen var deras dagsbeskyddare och hade helande krafter. Egypterna associerade solen med Horus(den stigande solen), Ra (solens zenit) och Osiris(den nedgående solen).

  

Forntida greker, romare och egypter dyrkade solen och såg den till och med som en gud. Grekerna associerade solen med ögat av guden Zeus och hinduerna såg den som ögat av Varuna, den heliga rejuvenatorn.

I Kina var solen sedd som den ultimata yang, den manliga sidan. Men de personifierade dessutom solen som det mäktiga kosmiska ögat i himlen.

Den japanska stigande solen är populär på grund av dess kulturrika historia och utseende. Idag är det många som tatuerar den här designen för att visa sin kärlek och support till sporten bildrift som är populär i Japan.

Sol tatuering: Design

Att lägga till färger till din soltatuering kan förändra utseendet stort. Även om du är på en budget och inte har råd att lägga till så många färger kan simpla, naturliga färger göra stor skillnad. Man kan även bara färga solen och lämna andra detaljer svarta, vilket är en unik design i sig själv. En tatuering av en sol kan designas på många olika sätt, alla solar är inte gula bollar med solstrålar!