Ankar-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Ankaret är ett av de populäraste motiven för en tatuering både hos män och kvinnor. Orsaken till dess popularitet är dess mångsidighet, den är en stomme som tatueraren kan kombinera med en mängd olika element och symboler. Då ankaret kan göras i alla storlekar passar det överallt på kroppen.

Ankar-tatuering: Historia

Ankaret är en populär maritim symbol och sedan länge en favorit hos sjömän. De vanligaste grupperna som har denna tatuering är amerikanska marinen och US Navy.

Ankaret har funnits i minst 4000 år och är en av de äldsta symboler som använts inom tatueringskonsten där de först användes under kristendomens tidiga dagar. Många tidiga kristna undgick förföljelse genom att bära ett ankare för att maskera symbolen för korset. Ankaret representerade också Jesus förbindelse med havet. Ankaret är en stark kristen symbol som är vanlig i hela Bibeln. Inom kristendomen representerar den också den heligförklarade Clement från Rom som avrättades till havs genom att bindas vid ett ankare och kastas överbord.

Enligt vissa tankar representerar ankaret föreningen av de kvinnliga och manliga krafterna där den nedre delen, armarna, representerade det feminina och den övre, stocken, representerade mannens fallos. Dessa tankar var vanlig i det antika Egypten där ankaret sågs besläktat med Ankh, den egyptiska symbolen för liv.

  

Riktigt populärt blev ankaret först under 1900-talet. Sjömän blev de första att tatuera in dem, som ett bevis på deras tillhörighet till havet. När de korsat Atlanten tatuerade de in ett ankare och detta blev då ett bevis på att de var erfarna sjömän. Senare började män i US Navy och marinen att använda ankaret som symbol, ofta tillsammans med en bild av deras fartyg eller dess nummer. 

Man tror att pirater också tatuerade in ankare, även om dödskallen och de korslagda benknotorna är vanligare. Om vi ser på ankaret i verkligheten har det bara en funktion, att hålla fartyget stilla i vattnet. Några av de vanligaste symbolismerna kommer från detta då stabilitet är en av de oftast förekommande meningarna med denna tatuering.

Ankar-tatuering: Betydelse

Vid stormigt väder är ankaret en sjömans sista skydd, ett hopp om att omständigheterna kan bli bättre. En tatuering av ett ankare kan ha ett flertal betydelser som alla karakteriserar en ädel serviceman såsom: Lojalitet, dedikation till det goda, ära, stabilitet och säkerhet, hopp, skydd, räddning och upplysning.

Ankar-tatuering: Design

Även om att ankare i en tatuering normalt betyder stabilitet och lojalitet kan du ändra dess mening genom att kombinera den med olika andra element. Den kan då visa din lojalitet till en viss kultur eller organisation.

Ett annat populärt motiv är att ha ett rep eller en kedja virad runt ankaret, en symbol från den brittiske sjöofficeren lord Howard från Effinghams familjevapen.

  

De är också populära med hjärtan eller blommor och endast din fantasi sätter gränser.