Korp-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Korpen är en mörk, elegant fågel som passar bra till en tatuering. Liksom de flesta djurtatueringar är korpen vanligen djupt symbolisk för bäraren. Den kan utformas på många olika sätt för att förmedla din personliga mening och passa din personlighet.

Korp-tatuering – Historia

Korpen är vanlig i både äldre och modern litteratur. I de flesta böcker var korpen en mörk karaktär och ofta kopplad till döden. Många forntida kulturer trodde att korpen var magisk och bar på kraftfulla hemligheter. I vissa mytologier anses den vara oförmögen att bevara en hemlighet.

Korpen är den första fågeln som nämns i Bibeln. Där släpper Noah ut en korp efter skyfallet för att se om vattnet gått tillbaks. Enligt Moses lag är det förbjudet att äta korpar. I Koranens berättelse om Kain och Abel är det en korp som lär Kain hur man ska begrava sin bror.

  

Korpen är också associerad med den keltiska kulturen. Kelterna var ofta i krig och såg korpar som åt de döda på slagfältet. De betraktade därför korpen som en symbol för krig och död. Då de också trodde att fågeln hade magiska krafter representerar den också försvar, magi och förutseende.

Indianerna trodde att korpen bar ljus till jorden och att det var en symbol för balans, dansen mellan gott och ont.

I grekisk och romersk mytologi är korpen kopplad till Apollo och Athena. Eftersom den flyger högt på himlen, förknippar de den med solen och visdom.

I nordisk mytologi kallas Odin för korpguden på grund av hans association med Hugin (ett gammalt norskt ord för tanke”) och Munin (minnet), de två korparna som sitter på hans axlar.Dessa två flyger runt om i världen och samlar information som de sen viskar i hans öra. Odin hade också två vargar i sin familj, Geri och Freki. Korpar kallas ofta vargfåglar eftersom de ofta bildar symbiotiska relationer med vargar. Många gamla berättelser från Tlingit och Inuit, två uramerikanska grupper i nordvästra stillahavsområdet och Alaska, berättade om vilda korpar som lurade både vargar och människor.

Korpen är en symbol för intelligens och visdom. Denna tatuering kan representera både det goda och det onda i bäraren.

Korp-tatuering – Betydelse

Många tänker på döden när de tänker på en korp då den länge varit en symbol for mörker, döden och mysteriet.Andra vanliga betydelser hos en tatuering av en korp är beskydd, magi, framtid, hemligheter, ljusbringare, skuggor, inre jag, krig, profetior, minnen,  smärta, visdom och tankar.

  

Korp-tatuering – Design

Korpen kan tatueras på en mängd olika sätt, t.ex. flygande med utsända vingar eller sittande på en pinne. Den kan kombineras med andra motiv för att understryka och förmedla ett budskap. Om den ska representera döden kan den kombineras med en skalle, en klocka eller en blodig pil.

Om den representerar minnet av en älskad bortgången kan namn och datum för dödsfallet.

De kan också göras i keltisk eller tribal stil. Edgar Allan Poes klassiska dikt Korpen är en vanlig inspiration. Poetens ansikte eller ordet nevermore kan införlivas i tatueringen.