Sparv-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Sparven är förknippad med ett stort antal myter och legender och har ofta en djupare spirituell mening. Trots att den är så diskret och saknar den färgprakt som många andra fåglar har så är det ett populärt motiv som tatuering.

Dess små fåglar kan sägas representera den högsta formen av frihet. Den lever var den vill och kan flyga runt hela världen. De kan påminna oss om att hur små och triviala vi än kan känna oss lever vi ändå våra liv i frihet.

Sparv-tatuering – Historia

I forntiden representerade en ensam sparv ensamhet och avskildhet, något som bl.a. beskrivs i Bibelns Gamla Testamente. När människan spred ut sig över jorden och vi upptäckte att den fanns överallt fick den en ny mening, nämligen frihet. I dag har sparven blivit extra populär genom filmen Pirates of the Caribbean där kapten Jack Sparrow har en tatuering av en liten fågel, dock inte en sparv vilket man skulle kunna tro utan en svala. Som kuriosa kan nämnas att Jonny Depp som spelar kapten Sparrow har den tatueringen i verkligheten.

Sparv-tatuering – Betydelse

Precis som i Gamla Testamentet symboliserar sparven frihet idag, speciellt hos fångar. Dessa tatuerar ofta in en sparv när fängelsestraffet närmar sig sitt slut.

  

Då sparvarna stannar i ett förhållande livet ut symboliserar de ofta kärlek och lojalitet. De tatueras då ofta in som ett par. Ibland kan de dock ses tatuerade med en som ser framåt och den andra bakåt. De symboliserar då att man lämnar ett tidigare förhållande och ser fram mot ett nytt.

Som ett minne av en avliden avbildas de ofta hållande en banderoll med namnet och dödsdatum på den man vill minnas. Denna betydelse kan härledas till de gamla Egypterna som trodde att sparvarna fångade anden hos nyss avlidna.

Inom sjöfarten var det förr vanligt att en sjöman som seglat mer än 500 sjömil tatuerade in en sparv. Detta kan förknippas med det hopp de kände då de ute till sjöss såg en sparv och därigenom visste att de var nära land.

I England och Ryssland ses en tatuering av en sparv på handryggen som en påminnelse om att sköta sig.

Sparv-tatuering – Design

Designen av en sparv-tatuering faller inom en av fyra olika kategorier. Realistisk, traditionell, neotraditionell eller abstrakt.

  

Realistiska tatueringar fångar sparvens skönhet och representerar snarare kärlek och lojalitet än att referera till en resa.

Neotraditionella tatueringar ger ett uttryck av tecknad serie till fågeln och görs oftast i onaturliga men vackra färger.

De abstrakta designerna av sparvar använder oftast vattenfärgsteknik för att skapa en färggrann design som påminner om målad konst.

Trditionella sparv-tatueringar, också kallade Sailor Jerry Tattoo, använder rött, svart och gult bläck för att skapa sparven. Konturerna är kraftiga och sparvens öga representeras ofta bara av en böjd linje.