Trana-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Tranan som tatuering är vanligast hos kvinnor, även om män också har denna som en symbol för monogami. De kan göras på ett flertal ställen, rygg, nacke, skuldror, arm, handled, lår och ankel. Du kan vara säker på att vilket ställe du än väljer så kommer tatueringen att bli fantastisk.

I den här artikeln diskuterar vi dess historia, mening och olika designer. Du kommer att få möjlighet att se många olika foton. Vi hoppas att du kommer att få ideer och inspiration inför din nästa tatuering.

Trana-tatuering – Historia

Trana är en utmärkt kommunikatör och en väldigt social fågel. Med hjälp av 40 olika kroppshållningar meddelar de sina avsikter och känslor till andra tranor.

Populärast är tranan i Japan där den är en fundamental del i heliga ritualer. Den japanska tranan som har en framträdande röd fläck på sitt huvud är dyrkad.

  

Denna eleganta fågel som är en favorit inom origami har också blivit populär inom tatueringsvärlden. Dess fascinerande fjädrar, distinkta röda krona, gracila kropp och inte minst dess symboliska värde. Behövs fler orsaker till att tatuera in denna heliga fågel.

Trana-tatuering – Betydelse

Tranan har en signifikant plats i den symboliska värden. Ihärdig, disciplinerad, spirituell. De är vackra, visa och monogama. I Japan står tranan för tur och trohet, i China ses den som ett gott omen och bärare av kärlek och glädje.

Tranan kan också stå för fred, renhet, framgång, hopp, helande, ett långt liv, skönhet, grace, visdom och evig ungdom.

Trana-tatuering – Design

En rad med origamitranor i svart bläck längst lårets baksida.

Par kan ha var sin trana på armen, t.ex. med olika färger, för att visa sin lojalitet och kärlek för varandra.

  

En rad tranor där den första har origamistil för att för varje ny allt mer bli naturtrogen kan symbolisera att det krävs tid och erfarenhet för att bli fri att flyga.

Trandansen som tranorna är kända för bärs oftast av män..

Den vanligaste placeringen för en trana är dock på armen.

Tranan kan lätt kombineras med andra element som blommor, symboler för fred eller oändlighetsymboler. Med tranan som huvudobjekt kan du faktiskt kombinera den med allt du tycker om eller vad du tycker speglar din personlighet.