Svala-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Svalan är en av de mest populära motiven som tatuering för dess attraktiva utseende och djupare mening. Den finns över hela jorden och kan ha väldigt olika utseende. Den populäraste inom tatueringsdesign är Ladugårdssvalan också kallad den europeiska svalan. Denna har blå rygg, orange kinder och vit mage.

Tatueringar av svalor och sparvar förväxlas ofta, vilket har lett till att meningen med dessa har blandats ihop. Trots att de liknar varandra och delar vissa beteenden  har de två fåglarna sin egen mening som totemdjur liksom som tatuering.

Svala-tatuering – Historia

Ursprunget till svalan som motiv för tatuering sägs vara att en del av besättningen på ett skepp som hette the Swallow, (Svalan), gjorde myteri. För att de 7  som startade myteriet skulle känna igen varandra hade de tatuerat en svala på sina bröst. 

Efter detta blev det en tradition att var gång en sjöman seglat 5000 sjömil, seglat på alla sju haven, rundat hornen eller korsat ekvatorn tatuerade denne in en svala på bröstet.

  

Svala-tatuering – Betydelse och design

Hos sjömännen står svalan förutom för erfarenhet även för hopp. De visste att när det var storm så var synen av en svala ett förebud om att vädret skulle lugna sig. En annan typ av hopp gällde ett liv efter detta och själens frälsning. De trodde att om man drunknade så förde svalan den drunknades själ till himlen.

I vissa kulturer står svalan för ekonomisk framgång. Där anses det att om man när man ser årets första svala samtidigt gnider två mynt mot varandra kommer man få ett ekonomiskt bra år.

En tatuering med två svalor symboliserar frihet och är vanlig hos nyligen frisläppta fångar.

I Storbrittanien står en tatuering av en svala på näven för en god slagskämpe då denna anses ge en snabbhet i slagen i ett slagsmål.

Hos vissa signalerar en sval-tatuering vit överhöghet.

  

Svalan symboliserar ofta säker hemkomst, lojalitet till familj och hem och frihet.

Då flyttande svalor kommer tillbaks på våren trodde människor förr i tiden till och med att svalan verkligen bar med sig våren när de återkom. Genom detta symboliserar de också förnyelse och återkomst av glädje. De kan också tack vare detta stå för patriotism.

Den populäraste designen när det gäller tatueringar med svalor gjordes av Norman Keith Collins (Januari 14, 1911 – Juni 12, 1973). Han är mer känd som Sailor Jerry, då han huvudsakligen tatuerade sjömän. Denna ikoniskt traditionella tatuering har mjuka, eleganta linjer och en utrycksfull pose. Den har oftast färgerna rött, blått och vitt. Tack vare att dessa färger går igen i flaggorna i Amerika, England och Frankrike är de väldigt populära hos dess invånare.

Precis som med tatueringar av andra djur, liksom människor bör svalans riktning vara framåt, om inte tatueringen har att göra med personens bakgrund.