Val-tatuering: Betydelse, design, historia och foton

  

Valarna är varmblodiga marina däggdjur, som måste gå upp till ytan med jämna mellanrum för att andas. Till skillnad mot de flesta andra vattenlevande varelserna föder honan en enda levande unge. Valarna är mycket intelligenta djur med utmärkt navigationsförmåga där de använder en form av sonar och känner av jordens magnetfält. Med hjälp av dessa förmågor kan de navigera över hela oceaner för att hitta platser med föda eller för att para sig.

Valen kan leva mellan 60 och 90 år, liknande människan och de lever inte i monogama förhållanden. De har funnits på jorden minst 53 miljoner år och de finns i ett stort antal arter.

Val-tatuering – Historia

Stammar som levde nära haven såg valen som en reinkarnation av vördade förfäder och allmäktiga gudar. Det är lätt att förstå att de trodde att knölvalens sång eller de snabba klicken från en vitval var budskap från en gud. Då många urfolk, t.ex. ursprungsamerikaner vid stillahavskusten och ursprungsbefolkningar i sibirien, trodde att förfäderna I form av valar skyddade byn från problem var det vanligt att man offrade åt dem. Valarna är också framstående karaktärer i många skapelseberättelser som t.ex. inuiternas legender. I delar av Vietnam håller man riktiga begravningsceremonier för avlidna strandade valar och att inte försöka hjälpa en strandad val anses som ett tecken på arrogans och bristaande aktning.

Val-tatuering – Betydelse

En valhona är mycket fäst vid sin unge och kan försätta sig i väldigt farliga situationer för att skydda den. Vissa arter håller ihop i grupper som ofta består av flera generationer av honor. På grund av detta symboliserar valen starka familjeband och sammansvetsade grupper.

  

Valarna ses också som symboler för våra känslor och vårt undermedvetna då de lever i naturelementet vatten vilket Yoga-utövare och spirituella gurus förknippar med vårt inre. Då vi uppfattar valen som en väldigt lugn varelse får de ofta representera inre frid och ett harmoniskt känsloliv.

På många sätt representerar valen vårt sökande efter perfektion. Precis som Ishmael har vi alla vår egen vita val att kämpa mot. Tack vare den klassiska boken Moby Dick har vi kommit att associera vitvalen med våra ouppnåeliga önskningar och okontrollerbara passion. Denna association finns också i Bibelns berättelse om Jona. I båda berättelserna ställs huvudpersonerna inför en extremt svår utmaning vilket leder till att de blir klokare, mer filosofiska och ser livet ur ett nytt perspektiv.

På grund av bl.a. ovanstående symboliserar valen: Moderskap, skydd och vägledning, det undermedvetna, tålamod och förståelse, intuiton, kommunikation samt fred och harmoni.

Val-tatuering – Design

Den vanligaste val-tatueringen är den livsfarliga späckhuggaren som är estetiskt tilltalande och lätt att känna igen. Ibland kombineras val-tatueringar med andra färggranna maritima motiv men vanligast är design som bara koncentrerar sig på dessa magnifika djur. Även vitvalen är populär som motiv, och då ofta som en skildring av berättelsen om Moby Dick.

En tribaltatuering kan också utgöra en slående tatuering, och där kan man leka med geometriska mönster.